Jdi na obsah Jdi na menu

Životopis

 

Studium:

  • 2010 – 2012 Univerzita Pardubice – Dopravní infrastruktura – Dopravní stavitelství

zakončeno státní magisterskou zkouškou v roce 2012

  • 2006 – 2010 Univerzita Pardubice – Dopravní infrastruktura – Dopravní stavitelství

zakončeno státní bakalářskou zkouškou v roce 2010

  • 2001 – 2005 Gymnázium Pardubice

zakončeno maturitní zkouškou v roce 2005

 

Hlavní kvalifikace:     Stavební inženýr 

                                    Koordinátor BOZP na staveništi

                                    OZO v prevenci rizik v BOZP

                                    OZO v PO     

 

Roky odborné praxe: 9 let

 

Praxe:

  • Od 07.02.2020 – Odborně způsobilá osoba v PO
  • Od 27.10.2018 – Preventista rizik v oblasti BOZP
  • Od 1.10.2017 – OSVČ, koordinátor BOZP na staveništi
  • Od 1.1.2016  - 30.9.2017- Město Holice - Vedoucí odboru správy majetku a výstavby města
  • Od 01.06.2014 – 31.12.2015 Městský obvod Pardubice VI - vedoucí Odboru vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí
  • od 02.09.2012 – 31.05.2014 Městský obvod Pardubice VI - referent Odboru investic dopravy a životního prostředí - Realizace investičních akcí (příprava zadávací dokumentace pro zadávací řízení, vedení zadávacích řízení a jejich administrace, komunikace a spolupráce s dodavateli, řešení majetkoprávních vztahů, příprava smluv, dozorování v průběhu realizace, přebírání prací), zajišťování agendy spojené s odpady,
  • 2003 - 2011 stavební firma INSTAV Hlinsko a.s.