Jdi na obsah Jdi na menu

logo-chaloupka-jan.png

 

 

 

 

 

Nabízíme Vám 

 • Služby koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby

 

 • Zpracování Plánu BOZP při přípravě stavby

 

 • Služby koordinátora BOZP při realizaci stavby 

 

 • Zpracování Plánu BOZP při realizaci stavby

 

 • Zpracování Oznámení o zahájení prací

 

 • Zpracování pracovních a technologických postupů
  (dle § 16 zákona č. 309/2006)

 

 • Zpracování analýzy rizik v BOZP (dle § 16 zákona č. 309/2006)

 

 • Trvalý dozor na stavbách

 

 • Služby odborně způsobilé osoby v prevenci rizik v BOZP

 

 • Služby odborně způsobilé osoby v PO

 

 • Poradenství v oblasti pracovních úrazů

 

 • Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

 

 • Školení práce ve výškách

 

 • Zpracování osnov školení, školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO

 

 • Prověrky BOZP na pracovišti

 

 • Interní audity (ISO 9001, 14001, 45001, 27001)