Jdi na obsah Jdi na menu

Reference

 

Prováděl jsem výkon činnosti koordinátora BOZP na následujících akcích:

 

Datum podpisu smlouvy / začátek prací Ukončení prací / převzetí staveniště Název stavby
1.4.2022 doposud Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov (včetně Skuhrova)
1.4.2022 doposud MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY - KŘIŽOVATKA S I/43 I. A II. ETAPA
1.4.2022 doposud Ředický potok, Lukovna - Horní ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0-11,7
1.4.2022 doposud II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská
1.4.2022 doposud Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí II.
1.4.2022 doposud MODERNIZACE SILNICE II/322 KOMÁROV – NAPOJENÍ NA D35
1.4.2022 doposud „Modernizace mostu ev.č. 317-005A - Choceň
1.2.2022 doposud Nadchod přes I/35, POLIKLINIKA
1.12.2021 doposud Alba, Třebechovice - Častolovice, těžení nánosů, ř. km 0,000-17,200
1.10.2021 doposud ČOV Chvaletice
1.9.2021 31.12.2021 Sklad Obilí Krouna
1.8.2021 31.8.2021 Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí
1.8.2021 doposud SPOLEČENSKÉ A KOMUNITNÍ CENTRUM
k.ú. Horní Sloupnice parc.č.186
19.7.2021 doposud HALA S PRODEJNOU A PŘEDVÁDĚCÍ CENTRUM
1.7.2021 doposud Rekonstrukce panelového domu v České Třebové
1.7.2021 doposud Modernizace produkce bouraného a baleného masa
1.7.2021 doposud Zástavba RD v obci Slatiňany
1.7.2021 30.9.2021 Oprava místní komunikace Kavánova, Hlinsko
1.6.2021 31.10.2021 Lokalita Obora Doubravice
1.6.2021 31.12.2021 Pardubice, Sukovo nábřeží, Na Hrádku - vodovod
1.5.2021 30.11.2021 Sportovní hala Hlinsko
6.4.2021 doposud Revitalizace letního stadionu, Pardubice
1.4.2021 doposud Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741)
1.4.2021 doposud Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337
1.4.2021 doposud Modernizace silnice II/322 Kojice
1.4.2021 31.7.2021 Modernizace mostu ev. č. 358 - 014 Višňáry
1.4.2021 30.9.2021 Modernizace mostu ev.č. 333-003 Přelouč
1.4.2021 doposud Modernizace silnice II/360 Polička - Korouhev - hranice kraje
1.4.2021 doposud Modernizace silnice II/371 Jevičko - Jaroměřice, km 19,950 - 17,100
1.4.2021 31.7.2021 Modernizace mostu ev.č. 360-007 - Dolní Dobrouč
1.3.2021 doposud VD Lysá nad Labem, oprava jezových polí
26.2.2021 31.12.2021 Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli
1.2.2021 31.5.2021 U Mlýnů,odlehčovací stoka OSOK 3B - osazení šachty se zpětnou klapkou
1.2.2021 31.12.2021 ÚV Studená Voda – rekonstrukce
1.12.2020 31.10.2021 Intenzifikace ČOV Kameničky
1.11.2020 31.6.2021 ZŠ E. Košťála - úprava prostorů pro potřeby ZŠ
1.10.2020 31.12.2020 Pardubice, ul. Studánecká, Spořilov a Pospíšilovo náměstí - kanalizace - bezvýkopová oprava
1.10.2020 31.12.2021 NMvP, MP Vysočina - oprava střech objektů lidové architektury
1.10.2020 30.6.2021 Splašková kanalizace Kostěnice - ČSOV 2 a výtlak V2
1.10.2020 30.11.2021 Splašková kanalizace Vojtěchov
1.10.2020 doposud Splašková kanalizace a ČOV Raná
1.10.2020 31.12.2020 Kanalizace - ul. Veverkova, Přelouč
15.9.2020 31.5.2021 Modernizace silnice II/298 Býšť - hranice kraje
18.08.2020 31.01.2022 Štíhlice – Splašková kanalizace a ČOV 300 EO 
04.08.2020 31.03.2021 Rekonstrukce kancelářských prostor v budově Magistrátu města Jihlavy, Hluboká 3
01.08.2020 31.12.2020 ČOV Holice – doplnění svozového místa separace obsahu tlakových vozů a ČOV Holice – výměna řídícího systému
31.07.2020 31.01.2021 DOSTAVBA A OPRAVA ZŠ HORNÍ JELENÍ PŘÍSTAVBA GALERIE ul. Kolářského 414, 533 74 Horní Jelení
20.07.2020 30.11.2020 Modernizace mostu ev. č. 305-019 - Štěpánov u Skutče
20.07.2020 30.11.2020 Modernizace mostu ev. č. 358-015 - Litomyšl
20.07.2020 18.12.2020 Modernizace mostu ev. č. 322 011 - Trnávka
20.07.2020 30.11.2020 Modernizace mostu ev. č. 644 - 002 Pěčíkov
20.07.2020 30.11.2020 Modernizace mostu ev. č. 644 - 002 Pěčíkov - Hraničky
19.05.2020 doposud Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii
01.05.2020 31.10.2020 Přístavba kulturně-společenského centra, Holetín
01.05.2020 30.06.2021 Projekt šaten, dílny a skladů - areál SmP a.s. - přístavba, nástavba a stavební úpravy
01.04.2020 31.03.2021 Dostavba a rozšíření kapacity mateřské školy v Nasavrkách
01.04.2020 31.12.2020 Úprava části ÚO Krouna na komunitní centrum
01.03.2020 31.10.2020 BD Rotterovka
01.03.2020 31.03.2021 Kolonie řadových domků Harta
13.02.2020 31.10.2020 Holice, ul. 1.Máje, Ve Drahách, Na Balkáně – vodovod
01.02.2020 31.10.2020 Pardubice, ul. Pražská, Školní – kanalizace – II. Etapa
22.01.2020 30.06.2020 Stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Horní Sloupnice
29.10.2019 doposud Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč – IV. etapa, administrativní objekt
23.09.2019 28.02.2021 Depozitář Hořejší Vrchlabí
18.09.2019 30.11.2019 Cyklostezka k propojení Žebětína a horní části Bystrce
04.11.2019 31.12.2020 Paprsek – rekonstrukce sociálního zařízení
03.09.2019 30.06.2020 Realizace úsporných energetických opatření ve výrobním areálu společnosti MASO UZENINY POLIČKA
02.09.2019 30.09.2021 Trhová Kamenice – Kanalizace a ČOV
30.08.2019 doposud GŘ OL Skuteč – zateplení objektu EED
01.08.2019 31.08.2020 Radim – ČOV 2500 EO
10.06.2019 30.09.2019 Dětský domov Pardubice – rekonstrukce sociálního zařízení
01.06.2019 30.06.2020 Babické rybníky a lesní odvozní cesty
31.05.2019 30.11.2019 Rekonstrukce PSOV Sezemice - Počáply
27.05.2019 30.08.2019 Speciální MŠ a ZŠ a praktická škola Pardubice – stavební úpravy sociálních zařízení
01.05.2019 31.05.2020 Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV
01.05.2019 30.09.2019 Skládka Čáslav - Rekultivace III. etapa
01.04.2019 19.08.2019 Navýšení kapacity MŠ Sloupnice
01.03.2019 31.05.2020 Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Holicích"
30.01.2019 30.06.2019 Vestavba ZŠ Prosetín
02.01.2019 31.05.2020 Víceúčelové hřiště v areálu ZŠ Krouna - renovace stávajícího hřiště
02.01.2019 31.08.2020 Zaječice - splašková kanalizace
01.01.2019 30.04.2021 Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2
01.11.2018 31.10.2019 SŠ Zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce kotelny a vytápění
01.10.2018 31.03.2019 Místní komunikace - Bylany 4. etapa
01.10.2018 28.06.2019 Přístavba MŠ Holetín
01.09.2018 28.02.2019 Sál zastupitelstva stavební úpravy a modernizace
01.08.2018 31.12.2018 Rekonstrukce fotbalového hřiště v Nasavrkách
01.07.2018 30.11.2018 Revitalizace bytového domu ul. Svobody č.p. 2494 - 2497, Pardubice
01.06.2018 31.08.2019 Přeložka vodovodu Kostěnice
01.06.2018 31.08.2019 Gymnázium Pardubice, Dašická - rekonstrukce sociálních zařízení a sprch u tělocvičny
15.05.2018 30.09.2019 Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Pardubicích  - Čívicích
15.05.2018 29.11.2019 Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Chrudimi
01.05.2018 31.03.2019 Datová optická síť v areálu Explosie
01.05.2018 31.12.2018 Veřejné osvětlení Krouna - přílož k projektovaným kabelovým rozvodům
01.05.2018 28.09.2018 Parcelace Orlovna II, Krouna
01.04.2018 31.12.2018 Změna šatnového zázemí na výrobní část na p.č. 99/30,96,91/2,99/31, k.ú. Drozdice, Pardubice
01.03.2018 31.03.2019 Teplárna Zelená louka - ekologizace energetického zdroje - 2.etapa - kotel K 13
01.02.2018 31.12.2018 Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy kulturního domu Jeníkov
01.11.2017 31.05.2018 Skladová hala Kristýna - Drozdice u Pardubic
15.06.2017 31.08.2018 Stavební úpravy - Moravanský dům, etapa III