Jdi na obsah Jdi na menu

Reference

 

Prováděl jsem výkon činnosti koordinátora BOZP na následujících akcích:

 

Datum podpisu smlouvy / začátek prací Ukončení prací / převzetí staveniště Název stavby
01.08.2023 doposud Nám. Přemysla Ot.II. čp.15, Vysoké Mýto –
rekonstrukce střechy“
21.07.2023 doposud Kogenerační jednotka ČOV Chrudim
08.06.2023 doposud Přestavba administrativního objektu Hradec Králové - realizace
25.05.2023 doposud VD Pardubice, oprava hradících konstrukcí a Gallových řetězů
21.04.2023 doposud Pardubice, ul. K Dubině – kanalizace, vodovod
12.04.2023 doposud VD Srnojedy, rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace
31.03.2023 doposud Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Gruntě - záchrana venkovské památky
29.03.2023 doposud Technické muzeum Pardubického kraje
29.03.2023 doposud STAVEBNÍ ÚPRAVY SKLADOVACÍ HALY
A PŘÍSTAVBA PRODEJNY
23.03.2023 30.6.2023 Rekonstrukce MHD Gorkého v obou směrech
23.03.2023 doposud DT BOUDA – ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ
17.03.2023 30.06.2023 Stavební úpravy komunikace pěší zóny tř. Míru
04.03.2023 doposud Honbice – zásobování vodou“
17.02.2023 doposud Oprava lávky ev. č. 132-L přes I/35 u Smetanova domu, Litomyšl
10.02.2023 doposud II/350 Přibyslav – most ev. č. 350-003 a 004 - SO - 121 - Chodník rybníku
30.01.2023 doposud Odstranění trafostanice u objektu Winternitzových automatických mlýnů, Pardubice
30.01.2023 doposud OA Choceň – rekonstrukce střechy objektu Tyršovo náměstí 220
30.01.2023 doposud II/350 Přibyslav – most ev. č. 350-003 a 004
12.01.2023 doposud MODERNIZACE SILNICE II/366 POHLEDY - KŘIŽOVATKA S I/43 I. A II. ETAPA
31.10.2022 doposud Vodojem Kasaličky, dostavba nové nadzemní
nádrže
15.09.2022 31.07.2023 Revitalizace EVL Kochánovické rybníky a PR Maršálka, část stavby revitalizace EVL Kochánovické rybníky a tůně
21.08.2022 07.12.2022 ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY PŘED ZŠ KAMENIČKY
15.08.2022 doposud Výstavba rodinných domů - Kutnohorské zahrady
15.08.2022 doposud Librantický potok, Bukovina, výstavba suché retenční nádrže
25.07.2022 31.12.2022 Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová – průtah
25.07.2022 31.03.2023 MVE Litice, rekonstrukce mostu přes odpadní koryto 
18.07.2022 31.12.2022 MODERNIZACE SILNICE II/362 POLIČKA - JEDLOVÁ
07.07.2022 doposud Výkon funkce TDI a koordinátora BOZP – Objekt SO 03
22.06.2022 15.09.2022 Rekonstrukce ulice Purkyňova v Hlinsku
21.06.2022 31.10.2022 Výměna kanalizace, ul. Nerudova - Moravská Třebová
23.05.2022 31.07.2022 VD Kolín, oprava protikorozní ochrany hradící konstrukce jezu
18.05.2022 31.08.2022 Gymnázium Žďár nad Sázavou - úprava vstupu
17.05.2022 30.11.2022 Modernizace mostu ev. č. 360 – 017 Němčice
17.05.2022 31.10.2022 Holice, ul. 5. května - vodovod
01.04.2022 30.06.2023 Modernizace silnice II/315 Ústí nad Orlicí (od křižovatky s I/14) - Skuhrov (včetně Skuhrova)
01.04.2022 doposud Ředický potok, Lukovna - Horní Ředice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,0-11,7
01.04.2022 28.02.2023 II/353 Žďár nad Sázavou – ul. Jihlavská
01.04.2022 doposud Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí II.
01.04.2022 doposud MODERNIZACE SILNICE II/322 KOMÁROV – NAPOJENÍ NA D35
01.04.2022 doposud Modernizace mostu ev.č. 317-005A - Choceň
31.03.2022 doposud Realizace úspor energie – SPŠE a VOŠ Pardubice, budovy A, B a D
28.03.2022 doposud BČOV PARDUBICE
24.03.2022 07.12.2022 Realizace úspor energie - DM a ŠJ Pardubice, budovy č.p. 331 a č.p. 2432“
22.03.2022 28.02.2023 Zastávky Hettich, ul. Jihlavská, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
22.03.2022 25.10.2022 Realizace úspor energie - OLÚ Jevíčko, budova stravovacího provozu
21.03.2022 31.08.2022 Zateplení a rekonstrukce objektu občanské vybavenosti č.p. 1213, Hlinsko
21.02.2022 31.05.2022 Oprava místní komunikace Erbenova v Hlinsku
03.02.2022 doposud Rybníky Janovická obora (soustava rybníků Pekliny a Dolanský, Horní, Prostřední a Dolní)
28.01.2022 21.12.2022 Nadchod přes I/35, POLIKLINIKA
01.12.2021 doposud Alba, Třebechovice - Častolovice, těžení nánosů, ř. km 0,000-17,200
11.11.2021 doposud Modernizace mostu ev. č. 322-014 - Chvaletice
01.10.2021 31.12.2022 ČOV Chvaletice
01.09.2021 31.12.2021 Sklad Obilí Krouna
01.08.2021 31.08.2021 Modernizace silnice II/315 Hrádek – Ústí
01.08.2021 30.9.2022 SPOLEČENSKÉ A KOMUNITNÍ CENTRUM
k.ú. Horní Sloupnice parc.č.186
19.07.2021 30.11.2022 HALA S PRODEJNOU A PŘEDVÁDĚCÍ CENTRUM
01.07.2021 31.07.2022 Rekonstrukce panelového domu v České Třebové
01.07.2021 31.07.2022 Modernizace produkce bouraného a baleného masa
01.07.2021 doposud Zástavba RD v obci Slatiňany
01.07.2021 30.09.2021 Oprava místní komunikace Kavánova, Hlinsko
01.06.2021 31.10.2021 Lokalita Obora Doubravice
01.06.2021 31.12.2021 Pardubice, Sukovo nábřeží, Na Hrádku - vodovod
01.05.2021 30.11.2021 Sportovní hala Hlinsko
06.04.2021 28.2.2023 Revitalizace letního stadionu, Pardubice
01.04.2021 31.7.2022 Modernizace silnice II/337 Seč - Třemošnice (křižovatka s III/33741)
01.04.2021 doposud Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337
01.04.2021 30.04.2023 Modernizace silnice II/322 Kojice
01.04.2021 31.07.2021 Modernizace mostu ev. č. 358 - 014 Višňáry
01.04.2021 30.09.2021 Modernizace mostu ev.č. 333-003 Přelouč
01.04.2021 doposud Modernizace silnice II/360 Polička - Korouhev - hranice kraje
01.04.2021 31.05.2022 Modernizace silnice II/371 Jevičko - Jaroměřice, km 19,950 - 17,100
01.04.2021 31.07.2021 Modernizace mostu ev.č. 360-007 - Dolní Dobrouč
01.03.2021 doposud VD Lysá nad Labem, oprava jezových polí
26.02.2021 31.12.2021 Navýšení kapacit sběrného dvora v Litomyšli
01.02.2021 31.05.2021 U Mlýnů,odlehčovací stoka OSOK 3B - osazení šachty se zpětnou klapkou
01.02.2021 31.12.2021 ÚV Studená Voda – rekonstrukce
01.12.2020 31.10.2021 Intenzifikace ČOV Kameničky
01.11.2020 31.06.2021 ZŠ E. Košťála - úprava prostorů pro potřeby ZŠ
01.10.2020 31.12.2020 Pardubice, ul. Studánecká, Spořilov a Pospíšilovo náměstí - kanalizace - bezvýkopová oprava
01.10.2020 31.12.2021 NMvP, MP Vysočina - oprava střech objektů lidové architektury
01.10.2020 30.6.2021 Splašková kanalizace Kostěnice - ČSOV 2 a výtlak V2
01.10.2020 30.11.2021 Splašková kanalizace Vojtěchov
01.10.2020 31.03.2022 Splašková kanalizace a ČOV Raná
01.10.2020 31.12.2020 Kanalizace - ul. Veverkova, Přelouč
15.09.2020 31.05.2021 Modernizace silnice II/298 Býšť - hranice kraje
18.08.2020 31.01.2022 Štíhlice – Splašková kanalizace a ČOV 300 EO 
04.08.2020 31.03.2021 Rekonstrukce kancelářských prostor v budově Magistrátu města Jihlavy, Hluboká 3
01.08.2020 31.12.2020 ČOV Holice – doplnění svozového místa separace obsahu tlakových vozů a ČOV Holice – výměna řídícího systému
31.07.2020 31.01.2021 DOSTAVBA A OPRAVA ZŠ HORNÍ JELENÍ PŘÍSTAVBA GALERIE ul. Kolářského 414, 533 74 Horní Jelení
20.07.2020 30.11.2020 Modernizace mostu ev. č. 305-019 - Štěpánov u Skutče
20.07.2020 30.11.2020 Modernizace mostu ev. č. 358-015 - Litomyšl
20.07.2020 18.12.2020 Modernizace mostu ev. č. 322 011 - Trnávka
20.07.2020 30.11.2020 Modernizace mostu ev. č. 644 - 002 Pěčíkov
20.07.2020 30.11.2020 Modernizace mostu ev. č. 644 - 002 Pěčíkov - Hraničky
19.05.2020 31.12.2022 Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii
01.05.2020 31.10.2020 Přístavba kulturně-společenského centra, Holetín
01.05.2020 30.06.2021 Projekt šaten, dílny a skladů - areál SmP a.s. - přístavba, nástavba a stavební úpravy
01.04.2020 31.03.2021 Dostavba a rozšíření kapacity mateřské školy v Nasavrkách
01.04.2020 31.12.2020 Úprava části ÚO Krouna na komunitní centrum
01.03.2020 31.10.2020 BD Rotterovka
01.03.2020 31.03.2021 Kolonie řadových domků Harta
13.02.2020 31.10.2020 Holice, ul. 1.Máje, Ve Drahách, Na Balkáně – vodovod
01.02.2020 31.10.2020 Pardubice, ul. Pražská, Školní – kanalizace – II. Etapa
22.01.2020 30.06.2020 Stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Horní Sloupnice
04.11.2019 31.12.2020 Paprsek – rekonstrukce sociálního zařízení
29.10.2019 31.05.2022 Rekonstrukce a dostavba areálu SSHMP v MČ Dubeč – IV. etapa, administrativní objekt
23.09.2019 28.02.2021 Depozitář Hořejší Vrchlabí
18.09.2019 30.11.2019 Cyklostezka k propojení Žebětína a horní části Bystrce
03.09.2019 30.06.2020 Realizace úsporných energetických opatření ve výrobním areálu společnosti MASO UZENINY POLIČKA
02.09.2019 30.09.2021 Trhová Kamenice – Kanalizace a ČOV
30.08.2019 doposud GŘ OL Skuteč – zateplení objektu EED
01.08.2019 31.08.2020 Radim – ČOV 2500 EO
10.06.2019 30.09.2019 Dětský domov Pardubice – rekonstrukce sociálního zařízení
01.06.2019 30.06.2020 Babické rybníky a lesní odvozní cesty
31.05.2019 30.11.2019 Rekonstrukce PSOV Sezemice - Počáply
27.05.2019 30.08.2019 Speciální MŠ a ZŠ a praktická škola Pardubice – stavební úpravy sociálních zařízení
01.05.2019 31.05.2020 Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV
01.05.2019 30.09.2019 Skládka Čáslav - Rekultivace III. etapa
01.04.2019 19.08.2019 Navýšení kapacity MŠ Sloupnice
01.03.2019 31.05.2020 Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Holicích"
30.01.2019 30.06.2019 Vestavba ZŠ Prosetín
02.01.2019 31.05.2020 Víceúčelové hřiště v areálu ZŠ Krouna - renovace stávajícího hřiště
02.01.2019 31.08.2020 Zaječice - splašková kanalizace
01.01.2019 30.04.2021 Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2
01.11.2018 31.10.2019 SŠ Zahradnická a technická Litomyšl - rekonstrukce kotelny a vytápění
01.10.2018 31.03.2019 Místní komunikace - Bylany 4. etapa
01.10.2018 28.06.2019 Přístavba MŠ Holetín
01.09.2018 28.02.2019 Sál zastupitelstva stavební úpravy a modernizace
01.08.2018 31.12.2018 Rekonstrukce fotbalového hřiště v Nasavrkách
01.07.2018 30.11.2018 Revitalizace bytového domu ul. Svobody č.p. 2494 - 2497, Pardubice
01.06.2018 31.08.2019 Přeložka vodovodu Kostěnice
01.06.2018 31.08.2019 Gymnázium Pardubice, Dašická - rekonstrukce sociálních zařízení a sprch u tělocvičny
15.05.2018 30.09.2019 Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Pardubicích  - Čívicích
15.05.2018 29.11.2019 Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK v Chrudimi
01.05.2018 31.03.2019 Datová optická síť v areálu Explosie
01.05.2018 31.12.2018 Veřejné osvětlení Krouna - přílož k projektovaným kabelovým rozvodům
01.05.2018 28.09.2018 Parcelace Orlovna II, Krouna
01.04.2018 31.12.2018 Změna šatnového zázemí na výrobní část na p.č. 99/30,96,91/2,99/31, k.ú. Drozdice, Pardubice
01.03.2018 31.03.2019 Teplárna Zelená louka - ekologizace energetického zdroje - 2.etapa - kotel K 13
01.02.2018 31.12.2018 Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy kulturního domu Jeníkov
01.11.2017 31.05.2018 Skladová hala Kristýna - Drozdice u Pardubic
15.06.2017 31.08.2018 Stavební úpravy - Moravanský dům, etapa III